Ing. Jarmila Šolarová

Ing. Jarmila Šolarová

Jiřího Franka 1905
256 01 Benešov
IČ: 70897158

Informace o kanceláři Ing. Jarmila Šolarová

 

Vážení,


dovolte mi, abych Vás seznámila se svou dosavadní auditorskou činností. Mé jméno je registrováno v seznamu auditorů vedeném Komorou auditorů ČR pod číslem osvědčení 1288 od roku 1995. V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech poskytuji auditorské služby pro obchodní společnosti, územní samosprávné celky a nadace. Tato činnost vychází z etického kodexu, právních a daňových zákonů, norem a směrnic příslušných organizací.


Mými klienty jsou právnické osoby vlastněné tuzemskými i zahraničními subjekty. Pro zahraniční společníky a akcionáře vypracovávám auditorskou zprávu, tak aby mohla být konsolidována v zahraničí příslušnou auditorskou společností mateřské firmy.

 

 

Nabízené služby

 

-   přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky územních samosprávných celků
-   audit ostatních ekonomických skutečností (např. nákladů a výnosů, způsob financování, výše ceny obchodního podílu) dle přání klienta

-   poradenské služby v oblasti účetnictví a daní
-   vedení účetnictví


Mým cílem je spokojený zákazník na základě oboustranně výhodného vztahu. Pro klienty zajišťuji komplexní služby auditorské, daňové, účetní a právní.


Na případnou spolupráci s Vámi se těší!

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Jarmila Šolarová, auditor

 

mob.: +420 731 417 683

Cena za služby Ing. Jarmila Šolarová

Dle aktuálního ceníku a rozsahu poptávaných služeb.

Kde nás najdete?